Funktionalitet som stödjer modeföretag

Det är en konst att göra ett avancerat och kraftfullt affärssystem användarvänligt och lättförståerligt. Med över trettio års erfarenhet i modebranschen vet vi att kunder vill ha ett snabbt, enkelt och stabilt system med funktioner som underlättar vardagen.

För att du idag ska kunna konkurrera med andra inom samma bransch, behövs ett modernt och branschanpassat affärssystem som bidrar till att du kan ta hand om flera kunder på kortare tid, men med bibehållen kundservice. Du kan med ett bra affärssystem få fram bättre underlag för rätt fattade beslut, då du via affärssystemet får en tydligare helhetsbild av verksamheten.

 • Order

  Order - funktioner i korthet:
  • Offerter med bild och produktinformation
  • Blanda order med leverans från lager och leverantörer
  • Plocklista, sammanställd orderlista på allt kunden beställt
  • Restorder - bevakning av leveranstider
  • Gör affärer i orderrutinen med bruttovinstkontroll

       laddanerknapp

  Ladda ner order


  Fler funktioner:

  • Sofistikerat offertsystem
  • Flexibel prissättning
  • Sammansatta leveranser på en och samma order
  • "Intelligenta" plocklistor
  • Optimal lagernivå
  • Automatiska restorder - bevakning av leveranstider
  • Heltäckande information på arbetsskärmen

  Offert
  Offert är ett försystem till kundorder som används för att skicka information till kunder vid förfrågningar. Genom att registrera kundförfrågningar kan offerten även användas för bevakning, samt för statistikuppgifter. När ordern godtagits, kopieras offerten in i ordersystemet. Därefter kan man välja att makulera offerten eller att spara den som underlag till en ny offert, eller som mall vid fortsatta leveranser.

  Prissättning
  Systemet ger utrymme för en mycket flexibel prissättning. Möjligheter finns bland annat att arbeta med kund- och branschspecifika prisavtal, kvantitetsberoende priser, samt upp till fem olika prislistor per valuta. Kampanjpris med start- och slutdatum.

  Orderhantering
  Om varorna inte finns i lager när kundordern registreras säger systemet ifrån. Information om vilken dag varorna kan levereras, visas då på skärmen. Användaren kan även se vad kunden köpt tidigare och till vilket pris, marginalen på det föreslagna priset, samt om det finns några kvantitetsrabatter. En och samma order kan innehålla både leveranser via lager, och direktleveranser. Beställningar till leverantören skapas automatiskt med den leveransadress som finns i kundordern. Orderbekräftelser och plocklistor kan vid behov skrivas ut direkt vid registrering av ordern.
  Vid strukturhantering som exempelvis kundorderstyrd produktion kan ingående komponenter registreras i ett receptregister. I varje kundorder kan sedan denna struktur förändras till att gälla unikt i ordern. Genom att lägga till eller ta bort komponenter, byggs nya strukturer upp direkt i kundordern. Nytt kalkylpris räknas alltid fram baserat på de komponenter som valts i ordern.

  Plocklistor
  Plocklistor skrivs ut till lagret sorterade på lagerplats och eventuellt batchnummer med information om reserverad kvantitet. Urval kan även ske för order som ska levereras med ett visst åkeri. Vid utkörning av varor med egen bil används ett leveranskvitto som kan justeras vid hemkomst från kunden. Restorder skrivs ut separat om så önskas. Endast order med önskat leveransdatum och som kan levereras skrivs ut.

  Leveransklarering
  Om ordern skall göras klar för leverans eller hämtning så leveransklareras ordern efter plockningen av varor. Det går då att ange var någonstans ordern har placerats. Då kunden skall aviseras finns telefon/faxnummer utskrivet på plocklistan. När kunden ringer visas samtliga leveransklara order på skärmen.

  Returer/Kreditnotor
  Vid registrering av en retur/kredit visas de leveranser som gjorts i fallande datumordning. Om du väljer en av dessa sätts pris och kalkylkostnad automatiskt.

  Restorder
  Restorder skrivs automatiskt ut när varorna anländer. Någon pärm för att förvara restorder behövs därför inte. Möjlighet finns att ändra ordern till full leverans efter att den första leveransen skett. Detta innebär att alla resterande varor levereras vid ett enda tillfälle  - allt för att minska fraktkostnaderna.

  Utleverans
  Efter att ordern plockats, kvitterar lagerpersonalen leveransen och erhåller både en fraktsedel med tillhörande adresslapp, samt en följesedel som visar datering för när restnoterade varor kan levereras.

 • Lager

  Lagerfunktioner i korthet:
  • Artikelregister med uppdatering till webbutik
  • Serienummer, Variantartiklar, Strukturartiklar, Tillbehör
  • Lagerplatser, Batchnummer, FIFO, Filialer
  • Inventering på flera sätt, handdator, scanner, lista
  • Lagerlista med valfritt datum

  laddanerknapp  Ladda ner lager

  Fler funktioner:

  • Hantering av flera lager och butiker
  • Artikelregister med statistik, flexibilitet samt koppling till leverantör
  • Sofistikerad artikelhistorik som underlättar inventering

  Flera lager/butiker i ett fönster
  Artiklar kan finnas på flera orter, samt i butiks- tull- demo- verkstads- och kommissionslager. En särskild lagerorder används för att boka upp och leverera varor mellan dessa.

  Artikelhistorik
  Samtliga transaktioner som berör lagersaldot sparas i en artikelhistorik. Lagerlistan visar saldo och lagervärde för önskat datum, idag eller bakåt i tiden. Transaktioner visas med antal och typ, samt tillhörande order- fakturanummer. En artikel kan finnas på flera ställen i ett lager. Systemet visar antalet artiklar för varje lagerplats. Plocklistan hämtar varor från lämpligaste plats.

  Visa lagerplatser i ett lager
  Systemets artiklar kan finnas på flera orter och i många butiker. Artiklar i lager visas per lagerplats med uppgifter om antal, samt tull- demo- verkstads- och kommissionslager. Vid ett särskilt inköpstillfälle. Önskat antal av en artikel kan enkelt flyttas, lagerorder används för att boka upp och leverera varor till ny lagerplats. Dessa kan också tillfälligt spärras dem sinsemellan. Det går även att se vilka artiklar som ligger på en viss lagerplats.

  Leverantörens artikeluppgifter
  Till artikel kopplas bland annat följande uppgifter; leverantörens artiklenummer och benämning, inköpspris och rabatt, senaste prisändringsdag, leveranstid, enhet, förpackning, kvantitetsrabatt, produkt- och emballagevikter, kalkylkurs, marginal, samt tull- och fraktsats. Samma artikel kan ha flera leverantörer.

  Inventering
  Inventering av lagret kan ske rullande, vilket brukar ge en bra kontroll över lagersaldot. Genom att begära ut artiklar som inventerats längre tillbaks än exempelvis tre månader, får du en kontinuitet utan att du behöver hålla reda på vad som ska kontrolleras. Samtliga avvikelser som godkänts vid inventeringen sparas så att man kan följa dem historiskt. Dessutom finns alla övriga transaktioner som påverkat lagersaldot lagrade ända ned på komponentnivå.

  Byte av artikelnummer
  Behöver man byta artikelnummer på några produkter sker detta genom registrering att det nya numret. All statistik och alla inneliggande order och beställningar ändras därefter automatiskt. Det enda som finns kvar är ett register med ett ändringsdatum. Om man så önskar kan det gamla numret sparas med koppling till det nya numret i kundorder.

  Utgångna artiklar
  De artiklar som är utgångna markeras som spärrade. Vid order på en spärrad artikel erhålls information varför artikeln är spärrad samt hänvisning till ersättningsartikel.

  Artikelgrupp
  Artikelgrupp är samlingsbegreppet för artiklar. Den styr hantering av försäljningspriser, samt kopplar ihop försäljning med redovisning. I Avtalsregistret kan Artikelgrupp användas för registrering av de rabattvillkor som gäller ett visst sortiment. Statistikrapporter visar även totaler för artikelgrupper. För ytterligare uttag av artikelinformation finns en statistikkod för varje artikel.
  Stora produktregister behöver ofta bra sökfunktioner. En artikelgrupp kan därför kopplas till en huvudgrupp samt en undergrupp. Dessa visas i klartext vid sökning av produkter. Vid beräkning av nya försäljningspriser används Vinstmarginal kopplat till Leverantörens priser. Upp till fem fasta prislistor kan skapas per valuta. I avtalsregistret registreras kundunika priser.

 • Fakturering

  Fakturering - funktioner i korthet:
  • Skapa faktura vid utleverans eller i rutin. Utlån av vara.
  • Samlingsfaktura, Svefaktura. Exportfaktura.
  • Kundens fakturakopior finns i kundregistret. Går att mejlas till kund.
  • Statistik baserat på alla orderrader med datum och klockslag.
  • Crystal Reports - används för att ta ut statistikrapporter.

  laddanerknapp

    Ladda ner fakturering

  Fler funktioner:

  • Sofistikerad fakturering genom koppling till kundregister/statistik
  • Stor flexibilitet i prissättning
  • Automatisk avstämning av kontantkassor

  Kundanpassad fakturering
  Fakturor produceras med uppgifter från kundregistret. Kunden kan till exempel faktureras dagligen, per vecka eller månad. Det går också att skicka en faktura per leverans, eller flera leveranser per faktura. Butiksorder används vid direktförsäljning över disk. Leveranser kan ske mot faktura eller kontant/kort. Olika betalningsvillkor styr kredit- eller kontantförsäljning. Vid ny order hämtas förslag från kundregistret på hur leveransen ska ske; eller som alternativ - hela ordern levereras samtidigt. Önskar kunden inte någon restorder, går det att beställa befintliga varor som finns i lagret.

  Butiksförsäljning kan ske med önskat antal kassor per butik. På kassakvittot framgår hur kunden har betalat; i kontanter, med kort eller övrigt - som till exempel presentkort. Du får även uppgifter om vilket belopp som har lämnats tillbaka på kassakvittot. Kassaavstämningen ger användaren hjälp att redovisa kassan i och med transaktioner såsom bankinsättningar och uttagskvitton registreras. Saldo räknas automatiskt fram efter att ett antal valörer har registrerats. Godkända differenser bokförs direkt i redovisningen tillsammans med alla övriga poster.

  Uppföljning
  Serienummer anges vid utleverans och skapar en statistikpost vid faktureringen med uppgifter om kund och fakturadatum, order- och fakturanummer. Här kan även kompletterande information läggas in vid reklamation och service. Batchnummer möjliggör leveransspårning. Till vem och när har varorna skickats?

  Statistikrapporter
  Varje leverans av en orderrad skapar en statistikpost. Rapporter med många urval och sorteringar finns för säljare, artiklar, kunder, kund/artikel och kund/varugrupp. Rapporteringen visar omsättning, bruttovinst och antal.

  Priskalkylering
  Automatisk priskalkylering kan beräknas antingen i procent på befintlig prislista, eller via valda leverantörers inköpspriser med önskad vinstmarginal. Tull- och fraktsats, kalkylkurs och MO-pålägg, samt önskad avrundningstabell ingår i kalkylen, vilken får nummer och beskrivning. När kalkylen har skapats går det att bläddra igenom artiklarna för kontroll och justeringar. Här visas ändringen mot nuvarande pris, samt ny täckningsgrad. Kalkylen kan uppdateras för att få önskad tidpunkt.

  Prislista
  Systemet kan generera en komplett prislista som inkluderar alla priser och rabatter gällande en specifik kund eller bransch. Prislistan kan skrivas ut eller skickas som fil i flera olika dataformat.
 • Redovisning

  Redovisning - funktioner i korthet:
  • Helintegrerad med affärssystemet
  • Import/export av verifikationer, kostnadsställen, antal
  • Avstämningar av konton på skärmen
  • Autokontering, Stående bokföringsorder
  • Kontonummerbyte med historik

  laddanerknapp
   
  Ladda ner redovisning

  Fler funktioner:

  • Alla transaktioner genererar poster till redovisningen
  • Redovisningen utmynnar i betalningsprognoser
  • Kontoavstämning direkt på skärmen
  • Enkel och smidig valutahantering


  Kontoplan
  Valfri kontoplan kan användas med kostnadsställe. Projekt och två extra internbegrepp finns som tillval. Antalsredovisning kan kopplas till konto. Verifikationer från samtliga delsystem kan också exportera verifikationer till andra system. Filer kan läsas in från exempelvis lönesystem. SIE-filer kan tas ut vid revision. Samtliga konton som skall användas i de automatiskt skapade verifikationerna läggs in via kontoregistret per verifikationstyp. Här anges också vad som skall hända vid uppdatering, om exportfiler skall skapas alternativt om verifikation inte alls skall skapas.

  Budget
  Budget kan registreras på valfri nivå, konto eller kontokostnadsställe. Budgetmallar kan läggas upp som fördelar ett årsbelopp. Revidering av budget kan ske när som helst under året.

  Verifikationer
  Samtliga verifikationer som skapats av systemet kan kompletteras före uppdatering. Datumkontroller görs så att verifikationen hamnar på rätt bokföringsår eller period. Bokföringsår och perioder kan spärras och låsas upp för att styra användningen. Med autokontering skapas fördelade transaktioner antingen direkt vid uppdatering av huvudbok eller baserat på ett månadssaldo. Stående bokföringsorder kan registreras för månadsuppdatering.

  Byte av kontonummer
  Efter registrering av gammalt och nytt kontonummer körs en uppdatering som sparar händelsen i en historikfil. Samtliga konton flyttas då till de nya kontonumren med tillhörande transaktioner. Detta medger en övergång till ny kontoplan när som helst under bokföringsåret.

  Rapporter
  Till redovisningen hör en egen rapportgenerator med "EU BAS"-rapporter som standard. Rapporter skrivs ut med en grupptotal av valda kostnadsställen. Egna rapporter kan skapas/kopieras för att passa andra kontoplaner samt övrig internrapportering.

  Huvudbok
  Huvudboken kan skrivas ut komplett, som kontoutdrag alternativit som saldobalans eller råbalans för valfritt antal månader. Transaktioner i huvudboken kan visas direkt på skärmen för ett konto eller en verifikation. Avstämning görs genom att markera en post som avstämd eller öppen. Växling av visning kan ske med alternativ öppna/stängda/alla poster. Vid val av ett verifikationsnummer visas hela konteringen på skärmen.

  Betalningsprognos
  Betalningsprognos visar in- och utbetalningar med totaler per dag, baserat på kundernas tidigare betalningssätt samt för registrerade leverantörsfakturors angivna betaldatum.

  Valutahantering
  Vid utskrift av kund- och leverantörsreskontralista visas både bokfört- och valutabelopp för fakturor i utländska valutor. Ett sammandrag visar sedan totaler för varje valuta med bokförda värden och beräknad kurs, som kan ge underlag för önskade kursjusteringar m.m.

 • Inköp

  Inköp - funktioner i korthet:

  • Inköpsbehov beräknat på lagersaldo och nuvarande försäljning.
  • Returförslag baserat på sista returdatum för visst inköp.
  • Skilda leveransdatum i samma order. Status på varje artikelrad.
  • Direktleverans till storkund. Lagerskaff för kundstyrd beställning.
  • Bevakningslista för önskat datum. Inleveranskontroll per leverantör.

  laddanerknapp

   Ladda ner inköp

  Fler funktioner:
  • Möjlighet att variera servicegraden genom indelning i varuklasser
  • Automatisk generering av beställning till leverantör
  • Automatisk beräkning av beställningspunkt

  Varuklass
  Artiklar tilldelas en varuklass, en beställningspunkt, en säkerhetsprocent och alfafaktor, samt om så önskas en lägsta inköpskvantitet. Genom att dela in artiklarna i varuklasser A - B - C, kan servicegraden varieras för olika typer av artiklar. Vissa artiklar ska till exempel alltid finnas i lager, medan andra bara tas hem då kundorder finns.

  Inköpsorder
  Beställningar styrs av inköparens planering. Behovet beräknas från tidigare försäljning eller lagd budget. De skaffningar som lagts in i kundorder läggs till när inköpsförslaget visas och beställningen skapas. Inköparen har sedan möjlighet att själv göra eventuella ändringar. Leverantören får information om de varor som ska skickas direkt till kund, med leveransadressen hämtad från kundordern. Genom de automatiska beräkningarna av önskat antal kan lagret hållas på en optimal nivå. Information om beställda och levererade varor kopplas till bland annat restorderfunktionen i kundorder. Leveransbevakning sker för de beställningar som riskerar att bli försenade från leverantören.

  Inleverans
  Vid inleverans används dokumentet "Ankommande gods". Denna funktion visar det egna och leverantörens artikelnummer och benämning, samt beställt antal. Även lagerplats kan föreslås.

  Inpriskalkylering
  Leverantörens priser kan läsas in via en pris-fil för uppdatering vid önskat datum. Dessa priser kan även utgöra underlag för en utpriskalkyl som beräknar nya försäljningspriser. Vid valutajusteringar och generella prisändringar kan priserna även ändras procentuellt.

  Inköpsbehov
  Beställningar kan antingen ske lokalt för ett visst lager eller centralt för hela företaget. Vid ett lokalt inköp beräknas behovet endast för det angivna lagret, utan hänsyn till de andra. Du kan välja att ta med lageranskaffningar tillsammans med ordinarie lagervaror eller inte. Har artiklarna indelats i olika varuklasser går det att exempelvis att välja att endast ta hem A-klassade varor i beställningen.

  Centralinköp innebär att behovet beräknas för hela företaget och att leveransen normalt skickas till huvudlagret. Särskilda lagerorder hanterar leveranser mellan olika lager.

  Direktleveranser bearbetas separat och beställningar skapas för varje unik leveransadress från kundordersystemet. I beställningen anges fullständig leveransadress till kunden. Efter kvittering av beställning skapas automatiskt en faktura till kunden.

 • Kundreskontra

  Kundorder - funktioner i korthet:
  • Kundregister med unika inställningar för varje kund
  • Avtalsregister för priser och volymer även för kundkategorier
  • Enkel inbetalningsrutin för fakturanummer även autoavräkning
  • Påminnelser och räntefakturering. Kreditkontroll i order
  • Reskontralista per datum (bakåt). Åldersanalyser

  laddanerknapp
   
  Ladda ner kundreskontra


  Fler funktioner:

  • Kundinformation med bredd och djup
  • Reskontra med namn och telefonnummer
  • Sofistikerad kravbearbetning

  Kundregistret
  Kundregistret utgör basen för flera funktioner i systemet. Här finns uppgifter om kontaktman på inköps- och ekonomiavdelningen samt betalningsvillkor, kreditgräns, leveranssätt, leveransadresser, kategori, distrikt, säljare och budget. Samtliga fakturor visas med totalt utestående saldo och förfallet belopp samt senaste inbetalnings- och kravdatum. Kundens personal kan läggas in i kontaktregistret som blir kopplade till kunden.

  Kundinbetalningar
  Inbetalningar registreras med fakturanummer. Kundens namn och adress visas samt ekonomikontakt med telefonnummer. Varje inbetalningsavi summeras vid registrering då flera fakturor betalas. Borttag av små restbelopp sker automatiskt. Dagstotaler visas vid registrering för att förenkla avstämningen av plus- och bankgiro. Bortbokning av hel eller del av faktura kan ske för rabatter, osäkra fordringar m.m. Hantering av tillgodohavanden sker mot kundens a conto och kontot förskott från kunder.

  Påminnelse
  Betalningspåminnelse skrivs med önskat intervall. Senaste kravdatum finns i kundregistret. Enstaka påminnelser för viss kund kan skrivas ut mellan varje kravtillfälle. Förfallna samt ej förfallna fakturor visas i varsin kolumn med totalt förfallet belopp. Kravtext kan läggas upp i tre nivåer. På påminnelsen anges egen kontaktperson och senaste uppdaterade betalningsdag. För att visa hur kundfordringarna fördelas i tiden finns en åldersanalys som visar de utestående fakturorna fördelade månadsvis på förfallodatum antingen per kund eller totalt.

  Kundfakturor
  Samtliga fakturor kan visas i ett eget fönster för respektive kund. Där visas även totalt förfallet belopp samt totalsaldo. Restbelopp, förfallodatum samt inbetalningsdatum visas på varje faktura.

  Räntefakturering
  I kundregistret anges om kunden skall räntefaktureras samt om avvikande räntesats används. Räntan beräknas för varje betalning med hänsyn till angivet antal respitdagar. Beräkningen sker då från förfallodagen enligt vald räntemodell. Hänsyn tas till angivet lägsta fakturabelopp. Enskild faktura kan märkas  som ej räntebärande. Förfallodatum och antal utskrivna krav kan ändras för varje faktura. På kundens konto visas räntefakturan med ett "r" efter fakturanumret.

  Reskontralista

  • Reskontralistan kan användas till flera uppgifter; avstämning mot huvudbok för önskad månad, kravbearbetning genom urval på antal krav och storlek på fakturabeloppet.
  • Här visas kundens ekonomiansvarige med telefonnummer.
  • Acontolista används för avstämning av kontot förskott från kunder. Den visar inbetalda och öppna poster per kund.
  • Factoringlistan skrivs separat för kontroll med finansbolaget.
  • Saldolistan visar totalen för varje kund samt för hela företaget. Den används normalt för avstämning mot redovisningen.
  • Presentkortslistan ger även den en avstämning mot redovisningen. Den visar ej inlösta presentkort samt tillgodokvitton för valt datum.
 • Leverantörsreskontra

  Leverantörsreskontra - funktioner i korthet:
  • Fler leverantörer per artikel med priser och datanummer med mera
  • Fakturaregistreing med inleveranskontroll av artiklar
  • Kontering föreslås för varje leverantör. Kan ankomstregistreras
  • Utbetalningsförslag med datafil till internetbetalningar
  • Utlandsbetalningar med datafil mot de flesta affärsbankern

  laddanerknapp
   
  Ladda ner leverantörsreskontra


  Fler funktioner:

  • Hantering av alla slags betalningar via Internet
  • Utbetalningskontroll - digital attest
  • Kreditnotor medföljer automatiskt vid utbetalning

  Leverantörsregistret
  Leverantörsregistret används vid inköp av varor och tjänster samt vid registrering och betalning av fakturor. Betalnings- och leveransvillkor, leveranssätt, kund- och företagsnummer, plus- och bankgironummer, uppgifter för utlandsbetalningar samt budget kan registreras. Fakturor, både obetalda och betalda visas med totalt utestående saldo samt förfallet belopp. Leverantörens kontaktpersoner kan registreras med adresser och telefonnummer.

  Registering av fakturor
  Vid registrering söker man på namn och kundnummer, samt plusgiro- och bankgironummer. Förfallodatum och betalningsdatum föreslås enligt betalningsvillkoret. Dubbletter kan inte registreras. Det krävs attest för att en faktura skall kunna betalas. Valutahantering med bokföringskurs.

  Kontering
  Kontering av leverantörsskulden samt moms bokförs automatiskt. Det kostnadskonto som lagts in på leverantören föreslås tillsammans med restbeloppet. Fördelning av kostnader kan ske på valfritt antal månader inom bokföringsåret. Inköp av lagervaror kontrolleras mot eget inköpsnummer med automatisk bokning av varubelopp och kursdifferenser. Man kan även välja konto genom att titta på tidigare fakturor och tillhörande verifikat. Valfri text kan registreras på varje konteringsrad, men som förslag erhålls leverantörens namn och fakturanummer. Denna text är sedan sökbar i rutinen Visa konton/verifikat.
  Inventarieredovisningen är integrerad mot fakturaregistreringen. De konton som skall användas läggs in och då registreras inköpet direkt som inventarie.

  Utbetalning
  Utbetalning kan ske via internet till bank- och plusgiro med det nya säkerhetskortet BgCom. Avier kan skrivas ut om så önskas. I betalningsförslaget visas de fakturor som skall betalas enligt valt datum med ett totalbelopp direkt på skärmen. Systemet hanterar betalningar såväl inom Sverige som till utlandet. Samtliga kreditnotor från leverantören tas alltid med vid utbetalningen. Betalning sker på det betalningsdatum som registrerats på fakturan inte på förfallodatum. Utbetalningsjournal och verifikation skapas för varje utbetalningsdag.

  Reskontralista
  Reskontralista skrivs ut för valfri månad för avstämning mot huvudbok. Urvalskriterier kan vara datum kombinerat med leverantör eller en viss valuta. Reskontralistan visar samtliga utestående fakturor i bokfört belopp och valuta med en total per leverantör samt en slutsumma.
 • Säljstöd

  Säljstöd - funktioner i korthet:
  • Personregister kopplat till kund, leverantör eller allmän
  • Kundklubbsfunktion med säljstatistik och bonushantering
  • Aktiviteter som kopplas till person, order, kund eller leverantör
  • Integrering till SMS och Epost -aviseringar
  • Stora urvalsfunktioner för marknadsbearbetningar

   down arrow

  Ladda ner säljstöd

  Fler funktioner:

  • Bearbetning av nya kunder
  • Information om varusortiment
  • Besöksplanering

  Kontaktregister
  I kontaktregistret lägger man in adresser till personer. Dessa kan kopplas till kunder, leverantörer eller övriga, exempelvis prospekts hos potentiella kunder. I registret går det även att lägga in information om intressen, preferenser, aktiviteter med mera, samt fritext. Registret kan användas för sökningar och utskick av nyhetsbrev, tidningar och produktblad. Möjligheter finns att göra urval genom att kombinera olika typer av information; adresser, säljare, distrikt, kategori med mera. Du kan även skriva ut adressetiketter, samt ta fram rapporter för telefonbearbetning eller besöksplanering. Samtliga uppgifter i kontaktregistret är öppna för sökning. Använd till exempel del av namn för att se vilka som matchar sökordet.

  Aktiviteter
  Aktiviteter kan kopplas till kunder, leverantörer, personer i kontaktregistret, order eller endast till den användaren som skapat den. Varje händelse innehåller aktivitetstyp, plats, datum och tid, samt status. Valfri text kan även läggas in. Uppföljning kan ske via bildskärm eller rapporter, såsom till exempel besöksrapportering av säljare. Vid koppling till order kan aktiviteten skrivas ut tillsammans med följesedel eller utleveranskvitto. Samtliga aktiviteter kan sökas med urval på datum, status, användare, kund med mera. Välj status "Bevakning" samt datum och säljare för att se dina aktuella aktiviteter. • Strukturregister

  Strukturregister - funktioner i korthet:
  • Allmän funktion för fler artiklar till ett pris
  • Vid kundorderstyrd produktion byggs strukturen i ordern
  • Flertal funktioner för prissättning både för kund- och kostpris
  • Används även för bruten förpackning med annan prissättning
  • Sälj ett ställ med varor för ett pris

  laddanerknapp

   Ladda ner strukturregister

  Fler funktioner:

  • Julkorg som innehåller flera artiklar
  • Artikel som produceras av komponentprodukter enligt beställning från kund


  Strukturartikel - en struktur i en nivå
  En strukturartikel innehåller komponenter. En komponent kan vara en lager- eller tjänsteartikel. En order på en strukturartikel medför att ingående komponeneters ordersaldon räknas upp, samt vid utleverans alla komponenters lagersaldon räknas ner. En strukturartikel kan normalt inte innehålla en annan strukturartikel. Artiklar med serienummer och batchnummer kan ingå.

  Man kan välja om ingående komponenter i en strukturartikel skall skrivas ut på plocklista, följesedel och faktura. Ändrar man innehållet i strukturartikeln påverkas inte tidigare lagda order. Man kan ändra innehållet i en strukturartikel för en specifik order vilket inte kommer att påverka strukturartikeln när nästa order läggs in.

  Orderläggning
  En strukturartikel kan läggas upp utan komponenter om antal och komponenter varierar ofta från fall till fall. Då anges antal och komponenter i varje order. Man kan alltså ändra i strukturartikeln för en viss kundorder. Ändringen kan bestå av borttagning och tillägg av komponenter, samt ändring av ingående mängd. Ändring kan ske även om delleverans redan gjorts och avser då kvarvarande antal som skall
  levereras.

  Prisinformation
  Täckningsgraden beräknas automatiskt av komponenterna då man satt strukturartikeln till kalkyltyp "AUTOKALKYL". Kalkylpriset beräknas automatiskt från ingående komponenters kalkylpriser. Möjlighet finns att sätta en strukturartikel till kalkyltyp "MANUEL KALKYL" exempelvis om kalkylpriset beräknas i annat system.

  Statistik
  Försäljningspriset uppdaterar endast strukturartikeln men utlevererat antal visas även på komponenterna.
 • Variantartiklar

  Variantartiklar - funktioner i korthet:
  • Produktinfo kan komma från leverantörer
  • Produktdatabas skapas som söks samtidigt med artiklarna
  • Uppläggning av varianten skapas för alla storlekar automatiskt
  • Modellnummer färg och storlek hanteras med egna lagersaldon
  • Statistik och inköpsbehov visas per storlek och totalt för modell

  laddanerknapp
   
  Ladda ner variantartiklar

  Fler funktioner:
  • Hantering av storlekar, färger

  Användningsområde
  Variantartiklar kan användas till flera branscher och funktioner. Exempel är produkter med storlekar och/eller färger där man vill hålla reda på lagersaldot för varje variant. Alternativ är tjänstartiklar som avser arbetad tid där val av person som utfört arbetet utgör varianten.

  Uppläggning av varianter
  Först läggs produkten in i artikelregistret. Detta är en fiktiv artikel som håller ihop de tillhörande varianterna. Denna kallas för "variantbas". Till denna produkt kopplas en varianttyp som man själv definierar. Det kan till exempel vara en storleksstege. Den innehåller koden och benämningen för de varianter som finns till produkten. Samma varianttyp kan användas till flera produkter. Efter valet av varianttyp kan man automatiskt skapa samtliga varianter för produkten och även ta bort någon som ej önskas.

  Kundorder
  Vid orderläggning används produktnumret och då visas samtliga varianter samt disponibelt lager. Önskar man sälja en kollektion används en fördelningsmall som skapar samtliga orderrader för ett önskat antal totalt. Man kan även lägga order på en enskild variant genom att söka upp artikeln i funktionen "Sök artikel". All statistik lagras ända ner på varianterna och bildar även underlag för beställningar till leverantör.

 • Butikskedjor

  Genom att dra nytta av Gardeco Affärssystems särskilda funktioner för butikskedjor kan man centralisera administrationen och rapporteringen för alla butiker.

  Här följer några exempel på funktionalitet som underlättar för butikskedjor:

  Automatiskt inköpsförslag på samtliga butikers behov
  Affärssystemet skapar ett automatiskt inköpsförslag för samtliga butiker baserat på försäljning och aktuellt lagersaldo. Förslaget kan ändras på butiksnivå och skickas lätt i väg till respektive leverantör med en knapptryckning. Beställningen finns sedan i respektive butik.

  Titta på annan butiks lager
  Att titta på andra butikers lagersaldo av en specifik produkt, är fullt möjligt.

  Presentkort
  Ett presentkort som sålts i butik 1 kan lösas in i butik 2.

  Bonuskort och bonuspoäng
  Bonuskort som skickats ut gäller i samtliga butiker.

  Gemensam kundklubb
  Om till exempel en kund registrerar sig i en butik kommer denna att finnas i övriga butikers kundklubb.

  Gemensam artikeldata
  Huvudkontoret kan ansvara för artikeluppläggning. Artiklarna överförs automatiskt till respektive butik.

  Försäljningsstatistik
  Den försäljning som gjorts i respektive butik överförs till huvudkontoret som sedan kan göra analyser. Besöksräknare kan installeras som kopplas till säljstatistik.