Spara pengar och tid med rätt affärssystem

Ett affärssystem hjälper organisationer att automatisera och hantera verksamhetens processer för optimal prestanda och överblick. Resultatet blir att du sparar pengar och tid.

Att använda ett affärssystem handlar om att kunna se helheten i ett företag, där varje del är viktig för att spegla denna helhetsbild. Med hjälp av detta skapas också en transparens som ger såväl ledning som kärnpersonerna i en organisation möjlighet att kunna agera snabbt - om så krävs. Det handlar också om att slippa använda många system som inte kan "prata" med varandra. Med ett integrerat helhetssystem går det att undvika onödig administration.

Vilket affärssystem passar för din verksamhet?
Att installera ett affärssystem är ett av de djärvaste stegen en organisation kan ta för att datorisera sin affärsverksamhet men också ett av de viktigaste för att nå framgång. Branschanpassade affärssystem har mer kraft att kunna tillgodose de behov din verksamhet har och kunna stötta dina affärsprocesser. Gardeco är ett branschanpassat affärssystem för modebranschen som noga har anpassats efter verksamhetens specifika processer och arbetsmetoder.

Support och service
Beslutet att investera i ett affärssystem är ofta resultatet av en lång process som även leder till en långsiktig relation mellan företag, affärssystem och leverantör. Att känna sig trygg och lugn med sin partner är därför av största vikt.

Operativa fördelar
 • Minskade kostnader
 • Kortare ledtider
 • Produktivitets- och kvalitetsförbättringar
 • Förbättrad kundservice
Ledningsfördelar
 • Bättre resurshantering
 • Förbättrad beslutsfattande och dito planering
 • Verksamhetsförbättringar
Strategiska fördelar
 • Tillväxt
 • Samarbeten
 • Innovationer
 • Kostnadsledarskap
 • Produktdifferentiering
 • Expansion
 • Konkurrensfördelar
IT-infrastrukturfördelar
 • Lägre IT-kostnader
Organisationsfördelar
 • Nya arbetssätt
 • Gemensam vision