• Produktsymboler med ringrgb3
  • Bild med affärsflöde1
  • fokus på processen1

knappmediabutik1  Gardeco Mediabutik

Olika branscher har olika behov. Med erfarenheter och kunskaper inom musikindustrin har vi i nära samarbete med bland andra Grammotex, Bokrondellen och Förlagssystem, tagit fram ett specialanpassat butiksdatasystem för mediabutiker.  Gardeco Mediabutik är ett branschanpassat system för butiker inom musik-, bok- och filmhandeln. I mångt och mycket finns det stora likheter med vårt butikssystem för konfektionshandeln, Gardeco Fackhandel.

Gardeco Mediabutik innehåller bland annat automatiserade rutiner mot leverantörer och leverantörsföreningar, vilket möjliggör både nedladdning av nya artiklar och uppdateringar av befintliga. Ytterligare funktioner är att du kan ladda upp statistik för försäljningsbaserade hitlistor och göra restbeställningar som kan kopplas till ett automatiserat kundmeddelande via SMS eller e-post.

I systemet finns dessutom ett unikt stöd för artiklar som inte finns i lager. Via en katalogfunktion kan du lägga upp leverantörernas alla artiklar i systemet, utan att de för den skull påverkar det aktuella sortimentet, De externa artiklarna kommer varken med på inventeringslistor eller påverkar systemets prestanda. En mycket kompetent rapportgenerator skapar bland annat redovisningsrapporter, momsrapporter och listor för lagerinventering.

Hitta till oss!