• Produktsymboler med ringrgb3
  • Bild med affärsflöde1
  • fokus på processen1

knappgrossist1  Gardeco Grossist

Gardeco Grossist är en administrativ order, lager, fakturerings- och redovisningsprogramvara för företag som förmedlar varor och tjänster. Databasen bygger på att inköp och kundleveranser sköts per automatik, men med full användarkontroll. Lagernivån kan hållas nere med våra effektiva inköpsfunktioner, samtidigt som kunden får god information om kommande leveranser. Vårt system går att använda vid E-handel där all kommunikation sköts av den senaste client-, serverteknologin. På så sätt kan flera hundra användare samtidigt nyttja systemet, till exempel göra affärer på nätet. Vårt system är helt integrerad med redovisningen och exporterar även SIE-filer till andra redovisningsprogram. Vill du hämta information från Word- eller Exceldokument är det fullt möjligt. Gardeco Grossist är uppbyggt av ett antal färdiga moduler och tack vare standardisering är systemet mycket enkelt både att installera och att använda.

Programmets funktioner och rapporter är anpassade efter de behov som lagerförande företag i regel har, men om du har ytterligare önskemål kan vi skräddarsy lösningar efter dina specifika behov.


sveafaktura

 
  Grammotex   bokrondellen   forlagssytem

Hitta till oss!