• Produktsymboler med ringrgb3
  • Bild med affärsflöde1
  • fokus på processen1

knappehandel1  Gardeco E-handel

Gardeco E-handel är helt integrerad med Gardeco Affärssystem. Det innebär att data uppdateras automatiskt mellan affärs- och e-handelssystemet, oavsett i vilken del du arbetar. Till exempel kan du skriva in en ny artikel i affärssystemet och i realtid söka efter den på webben, eller när din kund gör en beställning på webben läggs också en kundorder automatatiskt in i affärssystemet. Du behöver därmed endast skriva in uppgifter på ett ställe, vilket i förlängningen besparar dig tid och minimerar risker för felregistrering. I och med att all information sparas i affärssystemet finns det obegränsade möjligheter att senare ta fram statistik och göra uppföljningar.

Gardeco E-handel kan levereras på olika sätt, beroende på vilka förutsättningar och behov som finns:

  • Standard - Vi implementerar utifrån en mall som valts av dig som är kund. Levereras utan större insats.
  • Skräddarsydd - Vi utvecklar lösningen baserat på en detaljerad specifikation.
  • Extern webb - Vi integrerar kopplingen mellan extern webb och Gardeco Affärssystem

Vi har erfarenhet att koppla upp oss mot  befintlga webbsystem och hjälpa till vid uppstart.

 joomla2  
 wordpressmindre
     
PrestaShopmindre   magento2  

 

 

Hitta till oss!